Семейна конференция за военнослужещи

От 25. до 27.05.2001г. Военното служение организира и проведе в град Варна първата Семейна конференция за военнослужещи. Дойдоха към 75-80 човека от цялата страна като 2/3 от тях бяха действащи военни, бъдещи и бивши военни. Въпреки някои трудности с хотела дни преди конференцията, Бог се намеси по чуден начин и всичко се разреши в последния момент

Конференцията премина много успешно. Бог определено говори чрез лекторите и в резултат имаше хора, които приеха Исус Христос като свой Господ и Спасител и много други, които посветиха себе си и семействата си на Бога. Видяхме, че Бог имам какво да ни каже чрез Библията за проблемите на семейството днес и се надяваме с Негова помощ да можем да организираме много други подобни конференции в близко бъдеще.