Основана е Българска капеланска асоциация

Шестнадесет военослужещи в Българска армия и духовни служители от различни български църкви основаха  на 19 август в Ямбол Българска капеланска асоциация. В учредителната резолюция на първата национална среща са поставени приоритетите и акцентите в работата на бъдещите капелани. Основно място заемат създаването на законово основание за редовно платено капеланско служение в Българската армия, в МВР, в местата за лишаване от свобода, в българските пристанища и летища, в сферата на здравеопазване, по аналог на западните страни членки на НАТО.

Асоциацията на българските капелани има за цел постигането на толерантно и равноправно представяне на всички вероизповедания в капеланското служение, използването на практичен, контекстуализиран според нуждите на българските военослужещи модел за капеланство в структурите на армията ни и въвеждане на капеланско образование във всички висши богословски образователни заведения в България. На срещата българските учредители  проведоха разговори с цел образователна и консултантска дейност на правителствено и църковно ниво по подобие на наличните в САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Франция.

В заключение основателите наблегнаха на важността на членството на България в НАТО и предстоящото приемане в Европейския Съюз, на промените в Българската армия, от задължителна към стандартна платена военна служба. Българските капелани виждат дейността си като необходима в кризисни ситуации, особено предвид участието на български военен контингент в мисиите на НАТО и ООН.

Договорното настаняване на военновъздушните бази на НАТО на българска територия  е добър момент за интегиране на планираното възстановяване на капеланското служение в Българската армия като част от НАТО и ползване опита на капеланите, които ще работят на територията на България в редиците на войските на партньорите ни. По този начин възстановяването, популяризирането и равноправното религиозно представяне на капеланското служение във  всички професионални профили на армията ще премине по-кратък процес и ще се развие в съответствие с наличния вече опит в армиите на съюзниците ни от Алианса.

Bulgarian Chaplaincy Association

Exclusive Report: Bulgarian Chaplaincy Association
August 19, 2006 – Yambol, BULGARIA

It is a great privilege and joy to announce that on August 19, 2006 in the city of Yambol a national assembly of Bulgarian active chaplains, pastors, ministers and military men and women formed the official founding meeting of the Bulgarian Chaplaincy Association. This event is a direct result of five-years of prayer, hard work and anticipation based on a God-given vision for a renewed and organized national chaplaincy ministry in the country of Bulgaria. The Association has been active for five years now, but it was this marking moment of time that the delegates received a historical resolution for renewal and integration of the chaplaincy ministry in all professional areas of life in Bulgaria. Text of the resolution follows:

Bulgarian Chaplaincy Association
Resolution No. 1
August 19, 2006
Diana Palace, Yambol

We,
The founding members of the Bulgarian Chaplaincy Association in its first national assembly today August 19, 2006 in hotel Diana Palace, Yambol

In regard of:
1. Bulgaria’s membership in NATO and its upcoming integration in the European Union
2. The transformations within the Bulgarian Army from mandatory toward standard paid service and the participation of Bulgarian contingent in NATO and UN missions
3. Contract agreement for NATO airbases on Bulgarian territory
4. The strategic renewal of chaplaincy ministry in the Bulgarian army
5. And the present need of chaplaincy ministry integrated in the Bulgarian army, Ministry of Internal Affairs, jail and prison systems, Bulgarian seaports and airports, and the healthcare system,

Declare our support toward:
1. The establishment of legal grounds for regular paid chaplaincy service in the Bulgarian army, Ministry of Internal Affairs, jail and prison systems, Bulgarian seaports and airports, and the healthcare system
2. Tolerant and equal representations of all confessions in the chaplaincy ministry
3. The implementation of a contextualized chaplaincy model
4. The integration of chaplaincy education in all Bulgarian theological higher educational institutions
5. And the educational and consultant work on government and church levels.

We, the founding members of the Bulgarian Chaplaincy Association will work toward the renewal, popularization and equal religious representation of chaplaincy ministry in all professional areas.