Генерал-майор Боб Дийс в България

Бяхме посетени от генерал-майор Боб Дийс, Зам. Командващ на 5ти Армейски Корпус, Европа и неговият капелан, полк. Дъг Карвърт. Посещението беше уговорено от г-н Корки Единс директор на КК към служението в Пентагона и съгласувано с нашия Източноевропейски координатор о.з. полк. Тери Тиерел от военното служение на КК. С Божията милост проведохме редица срещи в София и В. Търново включвайки:

  • Среща с Американския посланник и Военното аташе
  • Среща с всички ръководители на Протестантски деноминации
  • Генерал-майор Дийс изнесе една великолепна лекция на тема „Военно ръководство и християнска етика“ във Военна Академия
  • Среща с Архиепископ Григорий и командири от НВУ „В. Левски“- В. Търново