Държавният департамент на САЩ отрази Българска Капеланска Асоциация

bka_300Всяка година правителството на САЩ публикува доклад за религиозните свободи за различните страни по света. В този доклад ежегодно присъства и информация за България. Публикуваният на 14 септември 2007 г. доклад отразява инициативата на Българска Капеланска Асоциация за възстановяване на капеланското служение във въоръжените сили на Република България. Огромният международно отзвук на процесите и динамиките около учредяването, регистрацията и официалното признаване на Асоциацията от българските власти, показва важността от такова решение както и нуждата от капеланско служение във всички сфери на професионално развитие. Текстът представен от Държавният департамент на САЩ говори за нарастващата ползата от дейността на Българска Капеланска Асоциация в България, както нуждата от правителствени преференции към граждански организации и сдружения, които се стремят да подобрят условията на живот в България чрез мирни и законни дейности. Следва откъс от доклада:< „Международен доклад за религиозна свобода 2007
Публикуван 14 септември 2007
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90168.htm
Секция II. Статут на религиозната свобода
Подобрения и положително развитие по отношение на религиозната свобода
Някой религиозни деноминации съобщиха, че Дирекцията по вероизповеданията активно гарантира, че националните и регионални власти уважават и насърчават религиозна свобода и че правителството е отворено към техните проблеми. Например, протестантската група Българска Капеланска Асоциация получи легален статут на 23 февруари 2007. Асоциацията представлява около 120 протестантски пастори и служители свързани с Божия Църква и Асамблеи на Бога,  но включва и баптисти и лютерани.”

Хронология на събитията
Август 2001 Сформиране на инициативен комитет за възстановяването на капеланското служение във въоръжените сили на Република България

Февруари 2002 Проведен е капелански курс в София

Април 2003 Направление за работа сред военните към Агапе България дарява камуфлажни Нови Завети и Библии с на българския военния контингент в Ирак
Март – Юли 2004 Представена е поредица от инициативи свързани с капеланското служение

Август 2005 Приета е стратегия за образоване на църквата, обществото и правителството относно функциите и целите на капеланското служение

Август 2006 Основана е Българска Капеланска Асоциация

Декември 2006 Ямболски районен съд умишлено и безпричинно забавя регистрацията на Българска Капеланска Асоциация

Януари 2007 Международната правозащитна организация Форум 18 и множество български адвокати застават в защита на правото на съществуване на Българска Капеланска Асоциация

Февруари 2007 Българска Капеланска Асоциация е регистрирана в Софийски градски съд

Юли 2007 Провежда се втора национална работна среща на Българска Капеланска Асоциация

Септември 2007 Инициативата на Българска Капеланска Асоциация за възстановяване на капеланското служение във въоръжените сили на Република България е отразено в годишния доклад на Държавния департамент на САЩ

Bulgarian Chaplaincy Associations Recognized by U.S. Department of State

BREAKING NEWS
October 8, 2007

Bulgarian Chaplaincy Associations Recognized by U.S. Department of State

U.S. Department of State has released its annual International Religious Freedom Report for 2007. In the section about Bulgaria, the work of Cup & Cross Ministries has been noted through the recognition of the Bulgarian Chaplaincy Association.

Cup & Cross Ministries has worked toward the establishment of the Bulgarian chaplaincy Association since the year 2000. After five years of training chaplains, strategic professional placement and providing ministry in all respective areas of chaplaincy, in 2005 we began the process of registration with the Bulgarian government. This process was both difficult and a long test of our endurance. Although we were not openly denied registration under the 2002 Religious Act, various courts throughout Bulgaria hesitated and delayed our legal registration. Our ministry activities were closely watched and members of our staff were called in for interrogation on various occasions. After resorting to international human rights and religious freedom organizations, finally on February 23, 2007 the Bulgarian Chaplaincy Association received registration by the Sofia Municipality Court to become the first legal chaplaincy organization in Bulgaria officially recognized by the Bulgarian government. The current U.S. Department of State report overviews the above process. The direct quote of the report follows:

International Religious Freedom Report 2007
Released on September 14, 2007
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90168.htm

Section II. Status of Religious Freedom
Improvements and Positive Developments in Respect for Religious Freedom

Some religious denominations reported that the Religious Confessions Directorate had become more active in assuring that national and local authorities respect and promoted religious freedom and that the national government was more receptive to their concerns. For example, a Protestant group, the Bulgarian Chaplaincy Association, gained legal status on February 23, 2007. The association represents approximately 120 Protestant pastors and individuals mainly affiliated with the Church of God and Assemblies of God but also includes Baptists and Lutherans.