Конференция в София с МО и МОН

(Министерство на отбраната и Министерство на образованието и културата)

В края на месеца “Агапе България” организира конференция,  на която беше представена програмата „Младежи на кръстопът“ (МК), която е разработена от екип от CCC- Будапеща и към момента е приложена в над 60 страни по света. Накратко, програмата представлява обучение на учители, лектори, военни психолози и други, които се сблъскват с проблемите на подрастващото поколение, свързани с употребата на наркотици, СПИН, самоубийства, нежелана бременност и др. Самата програма има не религиозен характер, но има вплетени в материала много библейски принципи и идеи.

На семинара присъстваха около 150 делегати от цялата страна, включително около 20 представители на МО, ГЩ, СВ, ВМС, ВВС, армейските корпуси, КТА и други големи поделения и бази, както и екип от Полицейската Академия в София. Мероприятието беше открито лично от зам.-министъра на образованието, г-н Юлиан Наков. Гроздан Стоевски също взе активно участие като през втория ден сподели ясно благата вест под формата на една житейска история, която, е всъщност, неговото собствено свидетелство. Бог използва тази възможност и много хора бяха докоснати от Божието Слово и проявиха интерес да научат повече за това как да запалят лична вяра в живия Бог! Като цяло, Бог надмина очакванията ни по време на този семинар – повечето учители искат тази програма да се приложи в техните училища. Освен това, представителите на МО и ГЩ проявиха сериозен интерес към Програмата “Младежи на кръстопът”. Проведохме отделна среща с тях и обсъдихме възможността да се сключи Меморандум между военните психолози и “Агапе България” с цел адаптирането на МК и въвеждането на материала в занятията по военна психология с младите войници и курсантите от НВУ.