Програма на Нaционална военно-Християнска конференция

Петък 6 юни 2008
14:00    Регистрация
Хваление и молитва
Откриване: Пол Петиджон

19:30    Хваление и молитва
MM доклад: П-р Цонко Атанасов

Събота 7 юни 2008
9:15    Хваление и молитва: Пол Петиджон

11:00    Хваление и молитва:
MM доклад: Капелан Бърни

19:30    Хваление и молитва
Празнична вечер
Поздравления: CCCI, AMCF

Неделя 8 юни 2008
9:15    Хваление и молитва
Пол Петиджон

11:00    Хваление и молитва
MM доклад: Младен Бочуков