Капелански курс

Начален образователен курс по капеланско служение бе проведен във факултета на Обединени Божии Църкви към Висшия Евангелски Богословски Институт в Банкя.

Сред гост-говорителите присъстваха богослови, психолози, капелани, работещи сред военни, моряци, болни и лишените от свобода, както и представители на генералния щаб.

Курсът е специално контекстуализиран за ситуацията в България, като материалът е предварително обмислен и договорен с помощта на религиозни лидери, работещи в съответните професионални области.
Курсът е организиран от Българска капеланска асоциация и Обединени Божии Църкви като стъпка към бъдещата магистърска програма по капеланство. Очаква се програмата да започне в своята редовна и задочна форма през 2007 г.