Среща с командването на НВУ “В.Левски”

На 02.11.04. с разрешението на МО директорът на сдружение “Агапе България” Скот Гил и Младен Бочуков осъществиха делова среща с бриг. ген. Георгиев, началник НВУ и полк. Бояджиев, командир на УБ “В.Левски” –гр. В.Търново. На срещата беше представена дейността на сдружение “Агапе България” като цяло, и в частност дейността на служението сред военнослужещи.

Бриг.ген. Георгиев и полк. Бояджиев изразиха задоволството си от мероприятията организирани от “Агапе България”. На тази среща бяха планирани и набелязани предстоящи съвместни мероприятия за 2005 година, като добрата новина е, че имаме разрешението американските курсанти, които ще гостуват в България през м.май следващата година да нощуват в НВУ. Така те ще имат възможността да бъдат за по-дълго време заедно с българските си колеги и ще споделят вижданията си относно християнските принципи и приложението им в живота.

Също така ни беше предоставена възможността да подарим за пета поредна година на всички първокурсници органайзери, които бяха подготвени от колегите ни работещи в направлението за работа сред студенти към Агапе България.