Архив за етитет: Модул

Капеланско служение (Модул 2)

Продължава вторият модул на Магистърската програма по Капеланско служение към Обединеният богословски факултет на ВЕБИ. Програмата има за цел да подготви капелани в професионалния контекста на въоръжените сили, изправителни, здравни, мореплавателни, индустриални и др. професионални области. Предназначена е за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

След успешното протичане на капеланският модул през септември т.г., студентите преминават през фундаменталните богословски класове, преподавани от хабилитирани професори от България и САЩ под патронажа на Българска капеланска асоциация. Настоящият модул по богословие включва:

1. Въведение в Стария Завет
2. Въведение в Новия Завет
3. Църковна история
4. Систематично богословие
5. Религиозен плурализъм
6. Религии и култове
7. Омилетика
8. Херменевтика