Архив за етитет: Теоретичното

Теоретичното обучение по Капеланско служение

Теоретичното обучение по Капеланско служение е към своя край
Автор: Ангел Петков

Скоро първите обучени български капелани ще завършат семестриално магистърската програма.
Миналата година в Обединения Богословски факултет на Висшия Евангелски богословски институт стартира магистърска програма по Капеланско служение. След като успешно преминаха през трите модула на обучение първите български капелани завършват семестриално своето обучение. Първият модул запозна студентите със същността на капеланството. Бивши военни капелани от армията на САЩ посветиха обучаемите в тайните на служението, което е все още ново за България. Вторият модул включва основни богословски дисциплини, които са важни за всеки служител. Третият модул беше особено интересен и, в същото време, най-труден. Причина за трудностите беше новата материя, които студентите трябваше да усвоят – те трябваше да бъдат посветени в тайните на психологическото консултиране. За това се погрижиха високо ерудирани преподаватели – Доний Донев, съпругата му Катрин и блестящият психотерапевт д-р Владимир Бостанджиев. Те предадоха успешно своите знания и опит, като показаха на бъдещите капелани как да се справят с различни психически проблеми, между които са криза, загуба на близък, семейна терапия и други. В процеса на преподаване благодарение на новите средства за комуникация беше включен с лекция по право и проф. Христо Бисеров от Германия. Тези знания са особено важни за всеки, посветил живота си в служение на другите. След завършването на семестриалното обучение предстоят писменни работи и защита на магистърска теза. Радостна новина е успешните преговори с управата на Нов Български университет, които дадоха съгласието си да издадат дипломи на капеланите след завършване на един семестър по Социална работа.

Истинското изпитание, обаче, пред първите български капелани тепърва предстои. Пред тях е много сериозна битка на два фронта: светски и духовен. На светския фронт капеланството трябва да се популяризира сред българските политици, които трябва да бъдат ибедени в нуждата и ползата от този вид служение. На духовния фронт трябва да бъдат убедени вярващите, духовните водачи на различните деноминации, пастори, проповедници, свещеници в нуждата от капеланството. Не можем да отречем факта, че за много от тези хора капеланството е непознато, а като всяко непознато и ново нещо то обикновено се отхвърля. Но след като борбата е започнала, тя ще бъде доведена до край.

Освен п-р Ангел Петков, който е офицер от резерва, със звание „старши-лейтенант“, сред първите обучени български капелани са неговият съработник Димитър Чакъров, офицерът от резерва старши лейтенант и председател на Българска Капеланска асоциация Младен Бочуков, офицерът от резерва капитан Трифон Стефанов, п-р Иводор Ковачев, който служи в затворите, православният свещеник отец Марио Йонов, който е служил като болничен капелан.