Конференция в София с МО и МОН

(Министерство на отбраната и Министерство на образованието и културата)

В края на месеца “Агапе България” организира конференция,  на която беше представена програмата „Младежи на кръстопът“ (МК), която е разработена от екип от CCC- Будапеща и към момента е приложена в над 60 страни по света. Накратко, програмата представлява обучение на учители, лектори, военни психолози и други, които се сблъскват с проблемите на подрастващото поколение, свързани с употребата на наркотици, СПИН, самоубийства, нежелана бременност и др. Самата програма има не религиозен характер, но има вплетени в материала много библейски принципи и идеи.

На семинара присъстваха около 150 делегати от цялата страна, включително около 20 представители на МО, ГЩ, СВ, ВМС, ВВС, армейските корпуси, КТА и други големи поделения и бази, както и екип от Полицейската Академия в София. Мероприятието беше открито лично от зам.-министъра на образованието, г-н Юлиан Наков. Гроздан Стоевски също взе активно участие като през втория ден сподели ясно благата вест под формата на една житейска история, която, е всъщност, неговото собствено свидетелство. Бог използва тази възможност и много хора бяха докоснати от Божието Слово и проявиха интерес да научат повече за това как да запалят лична вяра в живия Бог! Като цяло, Бог надмина очакванията ни по време на този семинар – повечето учители искат тази програма да се приложи в техните училища. Освен това, представителите на МО и ГЩ проявиха сериозен интерес към Програмата “Младежи на кръстопът”. Проведохме отделна среща с тях и обсъдихме възможността да се сключи Меморандум между военните психолози и “Агапе България” с цел адаптирането на МК и въвеждането на материала в занятията по военна психология с младите войници и курсантите от НВУ.

Посещение на главен капелан полк.Джон Стефро

В София полк.Стефро осъществи поредица от срещи в МО, Светия Синод на БПЦ, с главните пастори на ОЕЦ и други.Срещите на полк.Стефро продължиха във В.Търново, като той изнесе кратка лекция в НВУ „В.Левски“ пред офицери,курсанти описваща дейността на капеланите в армиите на НАТО. След това изнесе и подобна лекция пред студентите от Университета. Ще цитирам част от интервюто на капелана поместено във вестник „Българска Армия“ от 29.10.2002г.: „Променената политическа обстановка е факт,но мисленето на хората зависи от Бога и когато Той реши, вие ще имате духовници в армията“.

Генерал-майор Боб Дийс в България

Бяхме посетени от генерал-майор Боб Дийс, Зам. Командващ на 5ти Армейски Корпус, Европа и неговият капелан, полк. Дъг Карвърт. Посещението беше уговорено от г-н Корки Единс директор на КК към служението в Пентагона и съгласувано с нашия Източноевропейски координатор о.з. полк. Тери Тиерел от военното служение на КК. С Божията милост проведохме редица срещи в София и В. Търново включвайки:

  • Среща с Американския посланник и Военното аташе
  • Среща с всички ръководители на Протестантски деноминации
  • Генерал-майор Дийс изнесе една великолепна лекция на тема „Военно ръководство и християнска етика“ във Военна Академия
  • Среща с Архиепископ Григорий и командири от НВУ „В. Левски“- В. Търново

Chaplaincy Seminar in Bulgaria 2002

Indeed this is a report of a blessed week. We had a very successful Chaplaincy Seminar with the participation of Dr. Crick and Dr. Popejoy from Cleveland, TN. More than 60 people attended and listened to the lectures during the week. These were people actively involved in military, hospital and prison ministries, students and church members. The seminar helped greatly and was a stepping-stone for the development of the Chaplaincy Ministry in Bulgaria, and served as a beginning point of the structural development of the department of chaplaincy and caregivers in the Bulgarian Church of God.

Курсове по английски във ВВОВУ “Васил Левски”

Провеждане на курсове по английски език във ВВОВУ „Васил Левски“, гр.Велико Търново. Курсовете бяха водени от американските курсанти и офицери и преминаха много успешно. По време на посещението ни поканиха да наблюдаваме Ротно – тактическо учение, което беше много интересно за американците. Като резултат от курса, командването на военното училище ни покани всяка година да организираме подобни мероприятия. Нещо повече, поканиха ни да проведем лекции на тема „Лидерство и военната служба“, което ни дава възможност да работим с военното училище през цялата учебна година.

Провеждане на съкратен вариант на курса по английски език във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ също премина добре. Българските курсанти лесно намериха общ език със своите американски приятели. В резултат и Военноморското училище ни покани да работим заедно през цялата година с провеждането и организирането на езикови курсове.

Семейна конференция за военнослужещи

От 25. до 27.05.2001г. Военното служение организира и проведе в град Варна първата Семейна конференция за военнослужещи. Дойдоха към 75-80 човека от цялата страна като 2/3 от тях бяха действащи военни, бъдещи и бивши военни. Въпреки някои трудности с хотела дни преди конференцията, Бог се намеси по чуден начин и всичко се разреши в последния момент

Конференцията премина много успешно. Бог определено говори чрез лекторите и в резултат имаше хора, които приеха Исус Христос като свой Господ и Спасител и много други, които посветиха себе си и семействата си на Бога. Видяхме, че Бог имам какво да ни каже чрез Библията за проблемите на семейството днес и се надяваме с Негова помощ да можем да организираме много други подобни конференции в близко бъдеще.

Евросеминар 2000

От 6 до 8 декември 2000г. под патронажа нa вицепрезидента на Р.България г-н Тодор Кавалджиев в старата столица Велико Търново бе проведен Евросеминар на тема „Християнската етика във въоръжените сили“. Организатори на събитието бяха: Министерството на отбраната, ВВОВУ „В.Левски&rdquo“, Българска Православна Църква, Великотърновска митрополия, Асоциация на християнските сдружения за военнослужещи, Обединени евангелски църкви и Сдружение „Агапе-България“.

По време на конференцията бяха обменени мнения и опит между представители на Българската православна църква, ВВОВУ „В.Левски“ и сдруженията на християнските военнослужещи от Великобритания, САЩ, Швеция, Норвегия, Йордания, Русия, Словакия и наблюдения от Македония и Украйна.

Участниците обсъждаха следните теми:

1. Богословска перспектива: може ли един християнин да бъде военен?

2. Християнското посвещение на командира – какво представлява?

3. Християнската гледна точка при разрешаване на социалните и нравствените проблеми във въоръжените сили

4. Християнската етика в процеса на вземане на решения

5. Християнската етика в мироопазващите операции на ООН

6. Ролята на военния свещеник или капеланът

Представителите на църквата подчертаха необходимостта от възстановяване на традициите на духовна грижа за военнослужещите в българската армия. Участниците в Евросеминара обсъдиха пътя на едно зряло българско общество към присъединяване към ЕС и НАТО с неговите общочовешки морални ценности. Бе постигнато споразумение относно необходимостта от нравствена и социална подкрепа при разрешаването на проблемите с престъпността, разпространяването на наркотици и самоубийствата в контекста на въоръжените сили. Участниците се съгласиха да препоръчат установяването на нова служба в рамките на въоръжените сили със следната роля:

а) Новата служба трябва да има водеща роля в духовната и пастирска грижа за военнослужещите

б) Новата служба трябва да поддържа атмосфера на толерантност между военнослужещите независимо от тяхното вероизповедание според българските закони

в) Новата служба трябва да възпира военнослужещите от извършването на каквито и да било дела несъвместими с християнската етика и морал.

В отговор на тези изисквания бе подложено сформирането на военно духовенство, което да преподава религиозни и духовни ценности във въоръжените сили и да осигурява духовна и нравствена грижа в поделенията.

Bulgarian Chaplaincy Association