Архив за етитет: 2007

Държавният департамент на САЩ отрази Българска Капеланска Асоциация

bka_300Всяка година правителството на САЩ публикува доклад за религиозните свободи за различните страни по света. В този доклад ежегодно присъства и информация за България. Публикуваният на 14 септември 2007 г. доклад отразява инициативата на Българска Капеланска Асоциация за възстановяване на капеланското служение във въоръжените сили на Република България. Огромният международно отзвук на процесите и динамиките около учредяването, регистрацията и официалното признаване на Асоциацията от българските власти, показва важността от такова решение както и нуждата от капеланско служение във всички сфери на професионално развитие. Текстът представен от Държавният департамент на САЩ говори за нарастващата ползата от дейността на Българска Капеланска Асоциация в България, както нуждата от правителствени преференции към граждански организации и сдружения, които се стремят да подобрят условията на живот в България чрез мирни и законни дейности. Следва откъс от доклада:< „Международен доклад за религиозна свобода 2007
Публикуван 14 септември 2007
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007/90168.htm
Секция II. Статут на религиозната свобода
Подобрения и положително развитие по отношение на религиозната свобода
Някой религиозни деноминации съобщиха, че Дирекцията по вероизповеданията активно гарантира, че националните и регионални власти уважават и насърчават религиозна свобода и че правителството е отворено към техните проблеми. Например, протестантската група Българска Капеланска Асоциация получи легален статут на 23 февруари 2007. Асоциацията представлява около 120 протестантски пастори и служители свързани с Божия Църква и Асамблеи на Бога,  но включва и баптисти и лютерани.”

Хронология на събитията
Август 2001 Сформиране на инициативен комитет за възстановяването на капеланското служение във въоръжените сили на Република България

Февруари 2002 Проведен е капелански курс в София

Април 2003 Направление за работа сред военните към Агапе България дарява камуфлажни Нови Завети и Библии с на българския военния контингент в Ирак
Март – Юли 2004 Представена е поредица от инициативи свързани с капеланското служение

Август 2005 Приета е стратегия за образоване на църквата, обществото и правителството относно функциите и целите на капеланското служение

Август 2006 Основана е Българска Капеланска Асоциация

Декември 2006 Ямболски районен съд умишлено и безпричинно забавя регистрацията на Българска Капеланска Асоциация

Януари 2007 Международната правозащитна организация Форум 18 и множество български адвокати застават в защита на правото на съществуване на Българска Капеланска Асоциация

Февруари 2007 Българска Капеланска Асоциация е регистрирана в Софийски градски съд

Юли 2007 Провежда се втора национална работна среща на Българска Капеланска Асоциация

Септември 2007 Инициативата на Българска Капеланска Асоциация за възстановяване на капеланското служение във въоръжените сили на Република България е отразено в годишния доклад на Държавния департамент на САЩ

Втора национална работна среща

PRESS RELEASE
23 юли 2007
Ямбол, БЪЛГАРИЯ

Завърши втората национална работна среща на Българска Капеланска Асоциация. Делегати от всички региони на организацията се събраха на връх Бакаджик (до гр. Ямбол) за спешна дискусия на създадената ситуация и приемане на стратегия за по-нататъшното развитие на Асоциацията. Сред редовните членове и гостите бяха представители на петдесятни конфесии, Православната църква, независими църковни общества, Християнски мисии и служения.

Срещата започна с доклад на борда на директорите за състояние на Асоциацията, в който бяха представени подробности по нейната регистрацията в Софийски градски съд през месец февруари т.г. В дневния ред бе обсъден новоприетият устав на Асоциацията и приемането на физически и юридически лица за редовно членство. Разгледани бяха партньорските взаимоотношения с капеланските департаменти на НАТО и армията на САЩ, стратегия за работа на правителствено и църковно нива и връзки с международно правозащитни организации. В заключение, делегатите приеха план за въвеждането на редовно капеланско обучение със съдействието на центровете за духовно образование и просвета действащи на територията на Република България.

Директорът на Военно Служение ген. Боб Дийс на посещение в България

Младен Бочуков

Месец ноември отбеляза едно голямо събитие за Българското военно служение и капеланството в България с подготовката и гостуването на ген. Боб Дийс и неговия екип. След всичките срещи и множеството контакти разбрах едно – Господ употребява верни хора във всички слоеве на обществото – както в най-ниските, така и из „големите етажи” на властта. Ще изброя срещите ни и резултатите до този момент:

 Среща с ръководството на „Съюза на офицерите и сержантите от резерва” под командването на о. р. ген. лейт. Топалов. Вече получихме потвърждение за сключване на споразумение между BG Mil Min и този съюз, с цел разработване и стартиране на програма, която да подпомогне нравственото възпитание на младите хора като се приложи сред семействата на военнослужещите.

 Лекция във Военна академия. След лекцията лично ген.м-р Манев, началник на академията, покани ген.Дийс да бъде лектор на друга подобна лекция.

 Среща с висши офицери от Генералния Щаб. На срещата беше проявен голям интерес относно провеждането на семинари за семейства на военни по подобие на тези които се организират от Family Life.

Лидерът на Българското военно служение за град Плевен, който е командир на авиационна база е повишен в подполковник и въпреки огромните служебни ангажименти неговият дом е отворен за други семейства на военни-християни, които се организират в курс по практическо Библейско вероучение.
Подобна е ситуацията в друг военно-християнски център, град Варна. Съвсем на скоро един от членовете успешно издържа изпита за капитан на кораб. В този център християните, които посещават срещите за практическо Библейскo вероучение са хора от три различни професии – полицаи, военни и моряци, но обединени под едно име „Вяра с униформа”.
Имаме потвърждение от Висшия Евангелски Богословски Институт за стартиране на капеланска програма от септември 2007 год. По тази програма ще се обучават бъдещите капелани от армия, полиция, пожарна, болници и социални служби.