Архив за етитет: Втора

Втора национална работна среща

PRESS RELEASE
23 юли 2007
Ямбол, БЪЛГАРИЯ

Завърши втората национална работна среща на Българска Капеланска Асоциация. Делегати от всички региони на организацията се събраха на връх Бакаджик (до гр. Ямбол) за спешна дискусия на създадената ситуация и приемане на стратегия за по-нататъшното развитие на Асоциацията. Сред редовните членове и гостите бяха представители на петдесятни конфесии, Православната църква, независими църковни общества, Християнски мисии и служения.

Срещата започна с доклад на борда на директорите за състояние на Асоциацията, в който бяха представени подробности по нейната регистрацията в Софийски градски съд през месец февруари т.г. В дневния ред бе обсъден новоприетият устав на Асоциацията и приемането на физически и юридически лица за редовно членство. Разгледани бяха партньорските взаимоотношения с капеланските департаменти на НАТО и армията на САЩ, стратегия за работа на правителствено и църковно нива и връзки с международно правозащитни организации. В заключение, делегатите приеха план за въвеждането на редовно капеланско обучение със съдействието на центровете за духовно образование и просвета действащи на територията на Република България.