Архив за етитет: СЛУЖЕНИЕ

Теоретичното обучение по Капеланско служение

Теоретичното обучение по Капеланско служение е към своя край
Автор: Ангел Петков

Скоро първите обучени български капелани ще завършат семестриално магистърската програма.
Миналата година в Обединения Богословски факултет на Висшия Евангелски богословски институт стартира магистърска програма по Капеланско служение. След като успешно преминаха през трите модула на обучение първите български капелани завършват семестриално своето обучение. Първият модул запозна студентите със същността на капеланството. Бивши военни капелани от армията на САЩ посветиха обучаемите в тайните на служението, което е все още ново за България. Вторият модул включва основни богословски дисциплини, които са важни за всеки служител. Третият модул беше особено интересен и, в същото време, най-труден. Причина за трудностите беше новата материя, които студентите трябваше да усвоят – те трябваше да бъдат посветени в тайните на психологическото консултиране. За това се погрижиха високо ерудирани преподаватели – Доний Донев, съпругата му Катрин и блестящият психотерапевт д-р Владимир Бостанджиев. Те предадоха успешно своите знания и опит, като показаха на бъдещите капелани как да се справят с различни психически проблеми, между които са криза, загуба на близък, семейна терапия и други. В процеса на преподаване благодарение на новите средства за комуникация беше включен с лекция по право и проф. Христо Бисеров от Германия. Тези знания са особено важни за всеки, посветил живота си в служение на другите. След завършването на семестриалното обучение предстоят писменни работи и защита на магистърска теза. Радостна новина е успешните преговори с управата на Нов Български университет, които дадоха съгласието си да издадат дипломи на капеланите след завършване на един семестър по Социална работа.

Истинското изпитание, обаче, пред първите български капелани тепърва предстои. Пред тях е много сериозна битка на два фронта: светски и духовен. На светския фронт капеланството трябва да се популяризира сред българските политици, които трябва да бъдат ибедени в нуждата и ползата от този вид служение. На духовния фронт трябва да бъдат убедени вярващите, духовните водачи на различните деноминации, пастори, проповедници, свещеници в нуждата от капеланството. Не можем да отречем факта, че за много от тези хора капеланството е непознато, а като всяко непознато и ново нещо то обикновено се отхвърля. Но след като борбата е започнала, тя ще бъде доведена до край.

Освен п-р Ангел Петков, който е офицер от резерва, със звание „старши-лейтенант“, сред първите обучени български капелани са неговият съработник Димитър Чакъров, офицерът от резерва старши лейтенант и председател на Българска Капеланска асоциация Младен Бочуков, офицерът от резерва капитан Трифон Стефанов, п-р Иводор Ковачев, който служи в затворите, православният свещеник отец Марио Йонов, който е служил като болничен капелан.

Капеланско служение (Модул 2)

Продължава вторият модул на Магистърската програма по Капеланско служение към Обединеният богословски факултет на ВЕБИ. Програмата има за цел да подготви капелани в професионалния контекста на въоръжените сили, изправителни, здравни, мореплавателни, индустриални и др. професионални области. Предназначена е за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“.

След успешното протичане на капеланският модул през септември т.г., студентите преминават през фундаменталните богословски класове, преподавани от хабилитирани професори от България и САЩ под патронажа на Българска капеланска асоциация. Настоящият модул по богословие включва:

1. Въведение в Стария Завет
2. Въведение в Новия Завет
3. Църковна история
4. Систематично богословие
5. Религиозен плурализъм
6. Религии и култове
7. Омилетика
8. Херменевтика

Стартира магистърска програма по капеланско служение

Магистърска програма по капеланско служение стартира в Обединения богословски факултет на ВЕБИ

Обединения Богословски факултет към Висшия Евангелски богословски институт отвори врати за едно ново обучение – магистърска програма по капеланско служение. Сред първите студенти по тази програма са и Ангел Петков и Димитър Чакъров. Капеланството е все още непознато за България служение и може би това, че е нещо ново е главен фактор да не бъде прието. Първите студенти ще имат високата отговорност да бъдат лицето на новото служение и те да дадат старт на неговата реализация в страната.

Реализирането на програмата стана възможно с усилията на председателя на Българска капеланска асоциация Младен Бочуков и д-р теол. Доний Донев. Програмата се състои от три модула: капеланство, психология и богословие. След два дена ще завърши обучението по модул капеланство, което съдържа следните дисциплини: Богословие на военната професия; Етика на капелана; Капеланът и командния състав; Посттравматичен стрес, инциденти и самоубийства; Проповядване и богослужение; Пасторска грижа; Църковно лидерство и капеланство.

Преподавателите са хора от много висок ранг, бивши капелани от армията на САЩ и духовно посветени хора: полк. Ричард Янг, ген. Клей Бъкингам, полк. Джим Елис. С много любов и търпение те предадоха на студентите своите знания и опит в областта, която скоро няма да е толкова чужда и непозната за България.

пастор Ангел Петков, СТРАЛДЖА

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: КАПЕЛАНСКО СЛУЖЕНИЕ

Приложеният файл съдържа информация за магистърска програма по капеланско служение, която ще започне през септември 2010, като партньорска програма на Обединен Богословски Факултет – София и Българска капеланска асоциация.

Целта на програмата е подготовката на пастори, свещеници и служители за служението на капелани в професионалния контекста на въоръжените сили, изправителни, здравни, мореплавателни, индустриални и др. професионални области.

Молбата ни е да препоръчате програмата в църквата, която ръководите, на избрани от вас мъже или жени с повик за капеланско служение върху живота си. Благодарим предварително.